ប្រូម៉ូសិនពិសេស

សួស្តីអតិថិជនជាទីគោរព!


ហាងយើងខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនពិសេសថ្មីបន្ថែមទៀតហើយ
ក្រៅពីថែម
Collagen Ballជូនអតិថិជនដោយឥតគិតថ្លៃ
លើសពីនេះទៅទៀត គ្រាន់តែអតិថិជនទាំងអស់ថតរូបភាពដោយចាក់
Collagen Ballចូលទៅក្នុងឆ្នាំងស៊ុបរួចផុសចូលទៅក្នុងInstagramអតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ10%បន្ថែមទៀត
ញ៉ាំ
Collagen SukiSoupដោយដាក់Collagen Ballនឹងធ្វើអោយស្បែកនិងរាងកាយមានសុខភាពល្អ

Tamakairiki

12/10/2017 updated


Character size
S
M
L
2nd mall project
2nd mall project
Floor Guide
Floor Guide
Leasing inquiry
Leasing inquiry
Common area information
Common area information
access
access
parking
parking
job opportunities
job opportunities
aeon
aeon
aeon credit
aeon credit
LINE
LINE
cinema
cinema
bar