ផលិតផលថែរក្សាសុខភាពDHC

ផលិតផលថែរក្សាសុខភាពDHC


គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាព និង សុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់គ្រប់អតិថិជន


គឺជាផលិតផលដែលល្បីល្បាញ និង មានប្រជាប្រិយភាពបំផុត


នៅប្រទេសជប៉ុន។ពិសារមួយថ្ងៃតែ១ដប ថែរក្សាស្បែកអោយនៅតែក្មេងជានិច្ច!!


DHC Collagen 7000 Plus មានកូឡាជែនដល់ទៅ 7000mg


ក្នុង១ដប ព្យាបាលស្បែកជ្រួញ រក្សាស្បែកអោយមានសភាពក្មេងជានិច្ច


និងមានលាយ VitaminC ដើម្បីថែរក្សាស្បែកអោយភ្លឺថ្លា និង សស្អាតជានិច្ច។


រស់ជាតិទំពាំងបាយជូ ឆ្ងាញ់ពិសា ពិសារមិនងាយធុញនឹងរស់ជាតិ!!


មានបញ្ចុះតំលៃ១០% សំរាប់ផលិតផលនេះ និង 20%សំរាប់ផលិតផលមួយ


ចំនួនទៀតដូចជា Vitamin C Essence, Eye Bright, ។ល។


ព័តមានបន្ថែមសូមទាក់ទង 023-666-0296, 069-227-118សូមអរគុណ

DHC 1st floor [115] / Cosmetic

07/10/2017 updated


Character size
S
M
L
2nd mall project
2nd mall project
Floor Guide
Floor Guide
Leasing inquiry
Leasing inquiry
Common area information
Common area information
access
access
parking
parking
job opportunities
job opportunities
aeon
aeon
aeon credit
aeon credit
LINE
LINE
cinema
cinema
bar