ថែមជូនCollagen Ball

សួស្តីអតិថិជនជាទីគោរព


ហាងយើងខ្ញុំនឹងថែមជូនCollagen Ballចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
រាល់អតិថិជនដែលកុម្ម៉ង់ស៊ុប១ឆ្នាំងនឹងទទួលបាន១គ្រាប់ជាកាដួពិសារCollagen Suki Soupដោយដាក់Collagen Ballធ្វើអោយសុខភាពកាន់តែល្អស្បែកកាន់តែស្រស់ស្អាត

Schedule 06/10/2017 (Fri.)
Tamakairiki

05/10/2017 updated


Character size
S
M
L
2nd mall project
2nd mall project
Floor Guide
Floor Guide
Leasing inquiry
Leasing inquiry
Common area information
Common area information
access
access
parking
parking
job opportunities
job opportunities
aeon
aeon
aeon credit
aeon credit
LINE
LINE
cinema
cinema
bar